Ako to funguje2019-01-14T15:27:29+00:00

Jednoduchým a efektívnym spôsobom
získate čistejší a krajší domov.

Ako funguje ECO DOG TOILET STANICA?

Treba si uvedomiť, že ECO DOG TOILET STANICA je nové revolučné zariadenie, s ktorým sa musí majiteľ psa, ako aj samotný pes, najprv oboznámiť a naučiť sa ho správne a pravidelne používať.

Jednoduchosť a efektívnosť ECO DOG TOILET STANICE je možné rozdeliť do 6-tich jednoduchých krokov.

Pes je priťahovaný k stanici s podporou svojho majiteľa. Pes vykoná potrebu a majiteľ jednoducho likviduje tuhý exkrement. Moč je filtrovaný patentovanou technológiou a výsledkom je nezávadná tekutina.

PRIVEĎ MA
POCHVÁĽ MA
ODMEŇ MA

1. Naveďte psa správne

Zo strany majiteľa je zo začiatku potrebné naviesť psíka, aby využil na vyprázdnenie ECO DOG TOILET STANICU a nedovoliť mu vykonať potrebu na mieste, ktoré na to nie je určené, kým si sám nevytvorí návyk.

2. ECO DOG TOILET STANICA sama o sebe priťahuje psy

Aktívne podporuje ich vylučovanie a je pre nich veľmi atraktívna aj vďaka

  • špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov (fomulovanej na prírodnej báze), ktoré sa postupne uvoľňujú do okolia stanice a pôsobia na psy upokojujúco
  • psiemu inštinktu označiť si ju
  • psiemu návyku – pes je učenlivý tvor a po uplynutí adaptačného obdobia si zvykne na vykonávanie potreby na určitom mieste

3. Psa je potrebné pochváliť

Psa je potrebné po vykonaní potreby pochváliť, podľa možností aj odmeniť, čím si rýchlejšie a ľahšie vytvorí návyk.

4. Čistota

Tuhý exkrement sa priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty vhodí do koša ECO DOG TOILET STANICE.

5. Filtrácia

Zvyšky extrementov a vylúčený moč prechádzajú absorpčnou hmotou a následne filtračnou vložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, ph kyslosti a sú neutralizované.

6. Výsledkom filtrácie je nezávadná tekutina

Jednoduchá realizácia vrátane služieb

Stanicu si nemusíte kupovať. Vďaka unikátnemu systému služieb nie je potrebné riešiť vysoké investície.

Nechajte to na nás. Všetko potrebné vyriešime za vás. Vy sa nemusíte o nič starať – len mať radosť z čistej záhrady.

Zisti viac