Proces rozwoju, badania i testowania ECO DOG TOILET rozpoczął się już w 2001r. Od samego początku została nawiązana współpraca z Uniwersytetem Medycznym i Farmaceutycznym w Koszycach. Badanie i testowanie przebiegało pod nadzorem prof. MVDr. Petra Juriša, CSc., oraz  MVDr. Lucie Sabovej, Phd. Rezultatem jest urządzenie higieniczne chronione patentem i certyfikatem.  Na temat ECO DOG TOILET bardzo pozytywne opinie wyrażają lekarze weterynarii, pracownicy samorządów, Sanepid oraz Regionalny Urząd Zdrowia Publicznego w Koszycach.  STACJĘ ECO DOG TOILET zgłoszono do konkursu „ Za czystość przestrzeni publicznej”, gdzie otrzymała pierwsze miejsce spośród ponad 30 projektów.

Obecnie naszym celem jest rozpowszechnianie ECO DOG TOILET do wszystkich możliwych miejsc i w taki sposób pomóc uczynić świat bardziej czysty i piękny!

2.4.1

Usługi polegające na eksploatacji i konserwacji STACJI ECO DOG TOILET zapewnia nasza spółka ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Działalność naszej spółki nawiązuje do działalności naszego wspólnika, który badaniem i rozwojem tego urządzenia zajmuje się już ponad 15 lat.

2.4.2

Dzięki korzystaniu ze STACJI ECO DOG TOILET pomagacie utrzymać czystość Waszego miasta i zdrowe środowisko dla nas wszystkich.

Dziękujemy!