Pies asystent

Pies, który pomaga osobom niepełnosprawnym, które niemogą samodzielnie wykonywać niektórychczynności. Do tej grupy należą psy prowadzące (dla osób niewidomych), psy dla niesłyszących i inne psy- asystenci.

Pies ratowniczy

Wyszukuje zgubionych ludzi, ludzi zasypanych przez lawiny albo w ruinach budynków i ratuje w warunkach ekstremalnych.

Pies łowiecki

Pomaga myśliwym wyszukiwać, śledzić, gonić zwierzynę i przynosić upolowane zwierzęta itd.

Pies strażniczy

Pies wykorzystywany do strzeżenia budynków – domów jednorodzinnych, budynków przemysłowych itd.

Pies policyjny

Pies, który wykorzystywany jest przede wszystkim do wyszukiwania narkotyków, materiałów wybuchowych oraz do zatrzymania sprawców.Używa się go w wojsku, policji, na lotniskach i w usługach bezpieczeństwa itd.

4.1.1

Pies pasterski

Pomaga przy wypasiebydła, koni i owiec i jest prawą ręką pasterza.

Pies zaprzęgowy

Pies jako część sportowych zaprzęgów psich, które używane są również do transportu zapasów w warunkach ekstremalnych (głównie na obszarach polarnych).