Pies jest ulubionym zwierzątkiem domowym na całym świecie. Obecnie dużo osób posiada nie tylko jednego, ale więcej psów. Z wzrostem ilości psów jednak związanych jest kilka problemów.

Obecnie mieszka na Słowacji około 500 000 psów, więc jeden pies na 8 – 10 mieszkańców.

4.2.1

Wielka ilość psów = wielka ilość zjedzonej karmy

W 2015r. skonsumowały psi przeciętnie przemysłowo wyprodukowaną karmę o wartości 65 000 000 EUR.

Wielka ilość psów + wielka ilość skonsumowanej karmy = wielka ilość psich odchodów!

3 000 psów wyprodukuje rocznie nawet 320 ton odchodów = 32 pełnie nałożonych samochodów ciężarowych.

Wyprodukowane odchody psie zazwyczaj kończą na ulicy, chodnikach, placach zabaw, w parkach, gdzie powodują zanieczyszczenie i mają niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze.

ECO DOG TOILET przynosi

„rozwiązanie problemów, które dotykają nas wszystkich“